Ulusal Bilimsel Toplantılarda Konferans ve Panel Konuşmaları

•  Açık Sinovyektomiler. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, 16-18 Haziran 1993, Ankara.

•  IV.Temel Cerrahi Artroskopi Kursu, Kurs Eğiticisi, 15-17 Eylül 1993, İstanbul.

•  Asetabulum kırıklarında görüntüleme: Klinik Deneyimler. XIV.Akif Şakir Şakar Günleri.(Ortopedi ve Travmatolojide görüntüleme yöntemleri), 27-28 Nisan 1995, İstanbul.

•  Pelvis Kırıkları, konservatif ve cerrahi tedavi yöntemleri. İstanbul Hastaneleri Aylık Toplantıları (İHAT) Taksim Hastanesi, 31 Ocak 1996, İstanbul.

•  Kalça Artroskopisi. Genel Bilgiler-Tarihçe. İstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Konferansı; Kalça Artroskopisi, Kalyon Hotel, 13 Haziran 1998, İstanbul.

•  Supin Pozisyonda Kalça Artroskopisi. İstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Konferansı; Kalça Artroskopisi, Kalyon Hotel, 13 Haziran 1998, İstanbul.

•  Synovial Plica Surgery. Advenced Course of Arthroscopic Surgery -IV, 12 Haziran 1998, Ankara.

•  Ekstansör Mekanizma Sorunları. Total Diz Protezi Revizyonları Paneli. İstanbul Hastaneleri, Aylık Eğitim Toplantıları, 10 Nisan 1999, İstanbul.

•  Kemik ve Eklem Enfeksiyonlarında Antibiyoterapi. Panel Başkanı, 14. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 31 Mayıs - 4 Haziran 1999, Antalya.

•  Açık Kırıklarda Genel Prensipler ve İlk Müdahale, Açık Kırıklarda Tedavi İlkeleri Paneli, 3.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 31 Ağustos - 4 Eylül 1999, Antalya.

•  Kalça Artroskopisi. Artroskopide Güncel Kavramlar. 8-9-10 Ekim 1999, Ankara

•  Menisküs Tamirinde Tesbit Materyalleri. Menisküs Tedavisi Paneli, 16.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-7 Kasım 1999, Antalya.

•  Sinovyal Plikalar ve Patolojileri Uluslar arası Katılımlı 5.Akdeniz Video Endoskopik Cerrahi Kursları ve Simpozyumu, 3-6 Nisan 2000, Antalya.

•  Plantar ve Medial Topuk Ağrısı. 5.Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 24-27 Ekim 2000, İstanbul.

•  Dikiş Harici Menisküs Tamir Teknikleri: Menisküs Tamirleri Paneli. 5.Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 24-27 Ekim 2000, İstanbul.

•  Sinovyal Plikalar ve Patolojileri. 11.inci Temel ve Temel Cerrahi Artroskopi Kursu, 19-21 Nisan 2001, Antalya.

•  Plato Kırıklarının Artroskopik Tedavisi. GAP'ta Ortopedi Günleri-1, Artroskopi ve Diz Cerrahisi 4-5 Mayıs 2001, Urfa.

•  ÖÇB Rekonstrüksiyonunda Greft Seçimi: Hamstring Tendonları Ön Çapraz Bağ Sorunları. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı. 23 Haziran 2001, İstanbul.

•  Menisküs Tamirinde Kullanılan Yeni Materyallerin Karşılaştırılması. İleri Artroskopik Cerrahi Kursu, 28-30 Haziran 2001, Ankara.

•  Ayak bileği Artroskopi Tekniği ve Enstrümantasyon. 1.Ayak ve Ayak bileği Sempozyumu ve 1.Ayak Bileği Temel Artroskopi Kursu. 19-21 Eylül 2001, Antalya.

•  Loose Bodies, Kondral Lezyonlar ve Dejeneratif Artrit. 1.Ayak ve Ayak bileği Sempozyumu ve 1.Ayak bileği Temel Artroskopi Kursu. 19-21 Eylül 2001, Antalya.

•  Diz Artroplastisi Revizyonu. Cerrahi Girişim Seçenekleri ve Protez Çıkartılma Teknikleri. XVII.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 24-29 Ekim 2001, Antalya.

•  Menisküs Yaralanmaları. Dikiş Dışı Materyallerle Menisküs Onarımı. XVII.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 24-29 Ekim 2001, Antalya.

•  Diz Spor Yaralanmalarında Artroskopinin Yeri. Hacettepe Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi (STE) Etkinlikleri. Spor Yaralanmaları Sempozyumu, 6 Nisan 2002, Ankara.

•  Menisküs Cerrahisi. Tamir Materyalleri VII.İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, 6-7 Haziran 2002, Hacettepe-Ankara.

•  Ayak Bileği Dış Yan Bağ İnstabilitesi. Ayak Bileği Patolojileri. VII.İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, 6-7 Haziran 2002, Hacettepe-Ankara.

•  Dizde Sinovyal Plikalar ve Patolojileri. XII. Temel ve Temel Cerrahi Artroskopi Kursu. 3-5 Nisan 2003. Antalya.

•  Kalça Artroskopisi. XXII. Akif Şakir Şakar Günleri. Gelişimsel Kalça Displazisi Sempozyumu. 18-19 Nisan 2003, İstanbul.

•  Kalça Patolojilerine Artroskopik Cerrahi ile Yaklaşım. VIII. İleri Artroskopik Cerrahi Kursu. 29-30 Mayıs 2003, Ankara.

•  Yeni Menisküs Tamir Materyalleri. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı: Menisküs Lezyonları. 14 haz,ran 2003, İstanbul.

•  Ön Çapraz Bağ Sorunları ( İnteraktif Tartışma ) IV. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri : Artroskopik Diz Cerrahisi. 14-16 Mart 2003, Uludağ, Bursa.

•  Crus, Ayak Bileği ve Ayak Spor Yaralanmaları :Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu II. Gelişim Semineri. 24-25 Aralık 2002, İstanbul.

•  Ön Çapraz Bağ Cerrahisinde Tespit Materyalleri (Metal-eriyebilen materyaller) Erciyes Tıp Fakültesi Ortopedi Günleri 27 Şubat 2004 Kayseri

•  Diz Osteoartritinde Protez Dışı Cerrahi Seçeneklerin Komplikasyonları. Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması 4. Artroplasti Toplantısı 23 Mart 2004 Antalya.

•  Ayak Bileği Dejeneratif Artritinde Artroskopik Yaklaşım. 3. Ayak Bileği Temel Artroskopi Kursu 23-25 Eylül 2004 Antalya.

•  Kronik Ayak Bileği Lateral İnstabilitesinde Cerrahi Tedavi. 3. Ayak ve Ayak Bileği Hastalıkları Sempozyumu. 23-25 Eylül 2004 Antalya.

•  Koksartrozda Artroskopik Tedavi Yöntemleri 3. Derviş Manizade Günleri 19-20 Kasım 2004 İstanbul.

•  Futbolda Öncelikli Ortopedik Yaralanmalar. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Sağlık Ekipleri Sürekli Eğitim Programı 23-24 Aralık 2004 Ankara.

•  Kalça Artroskopisi Endikasyon, Tetkik ve Sonuçları. Erişkin Kalça Sorunları ve Artroplasti Dışı Çözümler. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri. 19 Mart 2005 , Adana.

•  Diz Ekleminde Sinovyal Plikalar ve Patolojileri. Temel Cerrahi Artroskopi Kursu. 24-26 Mart 2005, Antalya.

•  Kalça Artroskopisi. Koksartrozda Protez Dışı Tedavi Yöntemleri, İHAT Toplantısı. 8 Nisan 2005 , İstanbul.

•  Menisküs Tamirinde Fiksasyon Teknik ve Materyalleri. XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 13- 20 Mayıs 2005 , Antalya.

•  Menisküs Onarımı - Fiksatörler. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu. 23-25 Haziran 2005, Ankara.

•  Ayakbileği Dejeneratif Artritine Artroskopik Yaklaşım. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu. 23-25 Haziran 2005, Ankara.

•  Diz Çevresi Travmaları ve Patellofemoral Eklem Sorunları. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği 2. Bahar Toplantısı. (Başkan) 30 Eylül- 1 Ekim 2005 , İstanbul.

•  Futbolda Ortopedik Yaralanmalar. Burhan Felek Spor Kompleksi Spor Masörü Yetiştirme Kursu. 17- 29 Ekim 2005 , İstanbul.

•  Peroneal Tendon Problemleri. 4. Derviş Manizade Günleri- Ayak ve Ayak Bileği Problemleri. 18- 19 Kasım 2005 , İstanbul.

•  Menisküs Tamiri: Genel Prensipler ve İyileşmeyi Artırıcı Yöntemler. Diz Cerrahisinde Gelişmeler ve Pratik Uygulamalar Sempozyumu. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri. 25-26 Kasım 2005, Adana

•  Diz Ekleminde Sinovyal Plikalar ve Artroskopik Tedavisi 15. Diz Ekleminde Temel Artroskopi Kursu 30 Mart-1 Nisan 2006 Antalya.

•  Ayak Bileği Artroskopisi
26 Nisan 2006 - Frig Vadisi Aylık Ortopedi Toplantısı-Osmangazi Üniversitesi - ESKİŞEHİR

•  Kalça Artroskopisi
10-14 Ekim 2006 - VIII. Türkiye Spor Yaralanmaları ve Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi- Kuşadası

•  Ayak Bileği Dejeneratif Artritine Artroskopik Yaklaşım
2-4 Kasım 2006 - V. Ayak Bileği Temel Artroskopi Kursu - ANTALYA

•  Parsiyel Menisektomi
11 Kasım 2006 - TOTDER Sürekli Eğitim Toplantısı , Şişli Etfal EAH- İSTANBUL

•  Osteoartritte Artroskopik Tedavi
23-24 Kasım 2006 - 37. Geleneksel Çubukçu Günleri - İSTANBUL

•  Varus Dizde Tibial Açık Kama Osteotomisi
31 Mart 2007 - Adana Başkent Üniversitesi - ADANA

•  Diz Ekleminde Sinovyal Plikalar ve Artroskopik Cerrahi Tedavisi
5-7 Nisan 2007 - 16. Diz Ekleminde Temel Artroskopi kursu- ANTALYA

•  Diz Osteonekrozunda Artroskopik Tedavi
13-14 Nisan 2007 - XXVI. Akif Şakar Günleri - İSTANBUL

•  Kalça Artroskopisi
8 Mayıs 2007 - Taksim EAH Eğitim Toplantıları - İSTANBUL

•  ÖÇB Rekonstrüksiyonunda Greft Seçimi
8-9 Haziran 2007- İleri Cerrahi Artroskopik kursu - ANKARA

•  Patellofemoral İnstabilitelerde Cerrahi Tedavi
23-28 Ekim 2007 - XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi - ANKARA

•  Diz Eklemi Kıkırdak Lezyonlarında Mikrokırık Uygulamaları
6-9 Aralık 2007 - 11. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi - ANTALYA

•  Menisküs Tamiri : Fiksasyon Teknik ve Materyaller
11-12 Ocak 2008 - I. Artroskopi ve Diz Cerrahisi Bilgi Yenileme Kursu - ADANA

•  Diz Ekleminde Enjeksiyon Uygulamaları, Endikasyonlar
28-29 Ocak 2008 - 1. Enjeksiyon Teknikleri Kursu, İstanbul Tıp Fakültesi - İSTANBUL

•  Diz Ekleminde Sinovyal Plikalar ve Artroskopik Cerrahi Tedavisi
3-5 Nisan 2008 - 17. Diz Ekleminde Temel Artroskopi kursu- ANTALYA

•  Kalça Artroskopisi
14-18 Ekim 2008 - IX. Türkiye Spor Yaralanmaları ve Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi- İSTANBUL

•  Arthroscopy Of The Hip
26-30 November 2008 - 5th Meeting of the European Federation of National Associations of Orthopaedic Sports Traumatology - ANTALYA

•  Ayak Bileği Dış Yan Bağ Yaralanmalarında Cerrahi Tedavi
7-9 Şubat 2008 - III. İzmir Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri - İZMİR

•  Kalça Artroskopisi
6-7 Haziran 2008 - 3. Baltalimanı Ortopedi Günleri - İSTANBUL

•  Tibia Plato Kırıkları
14-18 Ekim 2008 - XI. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi - İSTANBUL

•  Ayak Bileğinin Dejeneratif Artritine Artroskopik yaklaşım
5-7 Mart 2009 - VII. Ayak Bileği Temel Artroskopi Kursu-ANTALYA

•  Kalça Artroskopisi
12-15 Mart 2009 - 7. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri - BURSA

•  Diz Ekleminde Sinovyal Plikalar ve Artroskopik Cerrahi Tedavisi
26-28 Mart 2009 - 18. Diz Ekleminde Temel Artroskopi kursu- ANTALYA

•  Kalça Artroskopisi
12-13 Haziran 2009 - Ortopedik Travma ve Artroskopide Güncel Yaklaşımlar - TOKAT

•  Tamamı İçeride Dikiş ve Meniskal Fiksatörler
18-20 Haziran 2009 - X. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu ve I. Spor Travmatolojisi Çalıştayı -ANKARA

•  Surgical Options of Full Thickness Osteochondral Lesions : Microfracture
9-10 October 2009 - KLEOS - Turkish Knee Meeting - İSTANBUL

•  Başarısız Ön Çapraz Bağ Cerrahisi - İnstabilite Dışı Revizyon Cerrahisi
3-8 Kasım 2009 - XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi -İZMİR

•  Travmatik Diz Çıkığı , Kalıcı Tedavide Zamanlama ve Sıra
11-12 Aralık 2009 - 8. Derviş Manizade Günleri - İSTANBUL

•  Ayak Bileği Dejeneratif Artritine Artroskopik Yaklaşım
2010 - IX. Ayak Bileği Temel Artroskopi Kursu - ANTALYA

•  Femoroasetabuler İmpingement ve Tedavisi
5-6 Mart 2010 - Ustalar Nasıl Yapar ? - İSTANBUL

•  Kalça Artroskopisi: Endikasyonlar
12-16 Ekim 2010 - 10. Türk Spor Yaralanmaları ve Diz Cerrahisi Kongresi - İSTANBUL

•  Kalça Artroskopisi Klinik Uygulamalar
12-16 Ekim 2010 - 10. Türk Spor Yaralanmaları ve Diz Cerrahisi Kongresi - İSTANBUL.

•  Kalça Artroskopisi
12 Ocak 2011 - Memorial Hastanesi Eğitim Toplantısı - İSTANBUL

•  Kalça Artroskopisi Temel Teknik
21-22 Ocak 2011 - 20. Antalya Artroskopi Kursları 1. FAS Sempozyumu ve Kalça Ekleminde Temel Artroskopi Kursu - ANTALYA

•  Menisküs Tamirinde Güncel Teknikler
4-7 Mayıs 2011 - Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2011 - İSTANBUL

•  Tamamı İçeride Dikiş ve Meniskal Fiksatörler
9-11 Haziran 2011 - TÜSYAD XII. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu ve III. Spor Cerrahisinde Güncel Kavramlar Toplantısı - ANKARA

•  Spor Ortopedisinde Güncel Yaklaşımlar
1-2 Temmuz 2011 - Kadıköy Acıbadem Hastanesi - İSTANBUL

•  Diz Eklemi Fokal Kıkırdak Lezyonlarında Tedavi
23.02.2012- Bursa Ortopedi Buluşması - BURSA

•  ÖÇB Cerrahisinde Komplikasyonlar
21-23 Haziran 2012 - TÜSYAD XIII. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu - ANKARA

•  Kalça Ekleminde Koruyucu Cerrahi Tedavi Yaklaşımları - Artroskopik Cerrahi Perspektifi
02-06 Ekim 2012 - 11. Türk Spor Yaralanmaları ve Diz Cerrahisi Kongresi - ANKARA

•  Kalça Artroskopisi - Nelere Dikkat Edelim
23-25 Kasım 2012 - 5. Baltalimanı Ortopedi ve Travmatoloji Günleri - İSTANBUL

 

 

 
   
 

Prof. Dr. Mehmet AŞIK - Diz Cerrahisi - Artroskopik Cerrahi - Kalça Cerrahisi - Ayak Bileği Cerrahisi